Vi utför mast- och antennmontage samt mastbesiktningar i hela Sverige

Kontalta oss för offert

Välkommen till GMI - din mastmontör!

GMI utför alla slags mastinstallationer, mastmontage och antennmontage för både GSM, UMTS, radiolänk, 3G och 4G samt annan telekomutrustning i såväl nya som befintliga anläggningar i Sverige och övriga världen. GMI utför också besiktningar av master och mastinstallationer.

Vår erfarenhet - din trygghet

MastklättringAlla anställda och underentreprenörer som arbetar för GMI har giltiga mastintyg samt för arbetets genomförande erforderliga utbildningar och intyg. Vi har dessutom personal med Teracoms masthisskurs och certifikat att få docka ihop master och torn med helikopter. Några av oss är också brandskyddsutbildade i heta arbeten.

Sammanlagt har vi över 75 års erfarenhet av mastmontage och antennmontage, dessutom ytterligare 35 år inom telekombranschen. Vi offererar gärna fast pris vid all nybyggnation av alla typer av mast- och antenninstallationer.