Mats Bergström

Mats, f. 1958 startade karriären inom Teliakoncernen 1976. Har under årens lopp arbetat på olika orter och med olika arbetsuppgifter. Har bl.a. arbetat som apparatuppsättare, nät- och kabelreparatör och installatör av växlar m.m. i Göteborg, Växjö, Eksjö och Nässjö. Började 1996 som masttekniker på dåvarande Telia Mobitel och arbetade första tiden med mastbesiktningar i Telias mobila och fasta nät. Blev som alla andra som tillhörde anläggningssidan på Telia Mobile överflyttad till Swedia Networks 1999. Har en hel del kontorsarbete, men är även ute och besiktigar och mäter anläggningarna.