Morgan Lidner

Morgan, f. 1960 började på Televerket i Vetlanda på anläggningsavdelningen med stolp- och skarvningsarbeten fram till 1986. Utbildade sig sen till kabelreparatör och höll på med det fram till 1996 när Telia Mobitel kom in i bilden. Är idag arbetande arbetsledare och ser till att jobben utförs inom de ramar som vi har ställt upp inom miljö- och kvalitétsområdet.