Om GMI

Helikopterlyft

Helikopterlyft

Klättring på hög höjd

Klättring på hög höjd

GMI utför mast- och antennmontage för GSM, UMTS, 4G, radiolänk och annan telekomutrustning i såväl nya som befintliga anläggningar åt alla ledande operatörer, både i Sverige och utomlands.Vi har idag kontakt med Sveriges alla ledande mobiltelefonoperatörer och ett gediget samlat kontaktnät i branschen.

Nybyggnation av master genomförs numera i första hand med hjälp av helikopter, något som vi på GMI har gjort i många år. Vid sidan om mast- och antennmontage genomför vi också besiktningar åt större kunder för att säkerställa att deras installationer håller en fullgod kvalitét.

Historik

Global Mobile Installation som i dagligt tal kallas GMI startades upp i början av 2002 av Kenneth Karlsson,
Morgan Lidner och Mats Bergström. Kenneth, Morgan och Mats hade jobbat tillsammans i många år inom Telia-koncernen.

Tillsammans har de tre grundarna idag mer än 75 års samlad erfarenhet av mast- och antennmontage.